?ㄤ?????宸ワ?

?规????涓??遍??搴?甯?濮?缁?缁??ㄣ??涓??遍??搴?甯?濮???骞查?ㄥ?????搴?甯?浜哄??璧?婧???绀句?淇???灞??充?璇???琛ㄥ桨??搴?甯???骞查?ㄥ伐浣???杩???浣?????杩?涓?汉?????ャ??锛?娓?浜虹ぞ????2020??72?凤???浠剁簿绁?锛?缁?涓?汉?虫?ワ??ㄩ?ㄦ?ㄨ????宸ヤ???瀹★???濮?浼?瀹″?锛????ㄨ??澶??哄??????搴?甯???骞查?ㄥ伐浣???杩?涓?汉??璇?????

骞垮ぇ????宸ュ???寮?璁??璇蜂?2020骞???7?ュ??浠ヤ功?㈠舰寮????″伐浼?????????绯讳汉锛??撮?绾????绯荤?佃?锛?17723590057???ユ??寮?璁??灏???绋?搴???浜ら??搴?甯????″?瀹℃?告?╀?涓??ャ??                                 ??搴?璐㈢???涓?瀛﹂?㈠伐浼?濮???浼?

                                     2020骞???1??/span>